ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TKC e-Thesis) จัดทำขึ้นโดยศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ โดยได้รวบรวมข้อมูล วิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อกว่า 6,000 ระเบียน จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 36 สถาบัน เพื่อให้บริการและเผยแพร่ในการนำไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ http://www.tkc.go.th/thesis/index_thai.asp
 
 
ชมวิดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัย
หลักสูตร และสาขาวิชา
ดูวีออนไลน์
ค้นหา  นครเยลโล่เพจเจส
QRCODE : Vongchavalitkul University

15 พ.ค. 2552
คณะศึกษาศาสตร์